Get Adobe Flash player

Є питання? Телефонуйте!

  Відділ підтримки клієнтів:

   097-284-84-61 (Київстар),

   066-443-69-63 (Vodafone),

 

viber 097-284-84-61 (Viber)

Унікальна власна технологія спалювання, яка вдосконалюється та впроваджується з 1999 року!

Екологія

СУП-ВТ 80М

ПП-2000

 

Випробування продукції ТОВ "Сіона" проводило Державне госпрозрахункове підприємство "Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання" (ДГП СВЦОО) - 03110,

м. Київ,вул. Механізаторів, 9, акредитоване на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 107025-2001 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 2H122 від 16 липня 2007 року).

 

Результати приймальних випробовувань утилізаторної печі водогрійної СУП-ВТ-80М при роботі на відходах деревини та тирси.

(згідно Протоколу № 54/09 ВПчПр від 06.07.2009р.)

  Випробовування проведені на відходах деревообки (обрізки дошок, тирса), що мали показники, наведені в таблиці. Дані приведені на основі аналізу лабораторії ДГП СВЦОО та Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) НАУ (м. Київ). Нижча теплота згоряння розраховувлася за апроксимуючою залежністю, яка приведена в звіті ІТТФ НАУ і яка має вигляд:
Qpн=19118-215,6 x Wp(кДж/кг).

Показникдроватирса
розпал горіння розпал горіння
Маса завантаженого палива, кг 19,9 118,9 14,0 7,5
Відносна вологість робочої маси палива, Wp, % 13,3 59,2 20,6 20,6
Нижча розрахункова теплота згоряння, кДж/кг 16288 6352 14678 14678
Відношення вищої теплоти згоряння до нижчої 1,09 1,33 1,11 1,11
Точка роси при Wp, oC 63,3 75,7 64,9 64,9

 

  Результати випробовувань теплотехнічних та екологічних параметрів наведено в таблиці. Розглядаються два періоди. Перший - від розпалювання до загасання палива з вимірюванням процесу охолодження при відсутності горіння (весь процес). Другий (основний період) - від часу, коли прогоріло розпалювальне паливо до часу, коли згоріло все паливо. В таблиці приведені середні за кожний період значення параметрів.

Параметр Одиниця
вимірювання
Фактичне значення
весь період основний
Час процесу годин 6,42 4,06
Вода      
Масова витрата води т/год 4,068 4,065
Температура води на виході oC 72,1 76,2
Температура води на вході oC 59,5 61,8
Тиск води на вході кгс/см2 0,6 0,6
Теплопродуктивність кВт 58,8 67,7
Паливо      
Витрата палива (дрова та тирса) кг 158,3 130,4
Середня теплова потужність топки (по Qнp) кВт 60,4 64,7
Вихідні гази      
Температура вихідних газів oC 121 134
Розрідження у вихідному каналі Па 52 57
Вміст у вихідних газах:      
- кисню % 5,7 4,9
- вуглекислого газу % 14,5 15,4
- оксиду вуглецю ppm 43 40
- оксидів азоту ppm 79 83
Вміст у вихідних газах при а=1      
- оксиду вуглецю мг/м3(%) 77 (0,06) 65 (0,05)
- двоокису азоту мг/м3 231 223
Коефіцієнт розбавлення сухих продуктів згоряння   1,41 1,31
Експлуатаційні показники      
ККД (за прямим балансом) % 98,1 103,3

На початок

 

Результати приймальних випробовувань утилізаторної печі водогрійної СУП-ВТ-80М при роботі на відходах гумового виробництва та тирси.

(згідно Протоколу № 53/09 ВПчПр від 06.07.2009р.)

  Випробовування проведені на відходах деревообки (обрізки деревини та тирса) та гумового виробництва, що мали показники, наведені в таблиці. Дані приведені на основі аналізу лабораторії ДГП СВЦОО. Нижча теплота згоряння розраховувлася за апроксимуючою залежністю, яка приведена в звіті ІТТФ НАУ і яка має вигляд:
Qpн=19118-215,6 x Wp(кДж/кг).

Показникдроватирсагума
Маса завантаженого палива, кг 14 148,8 34,8
Відносна вологість робочої маси палива, Wp, % 11,4 62,0 -
Нижча розрахункова теплота згоряння, кДж/кг 16530 5750 -

 

  Результати випробовувань теплотехнічних та екологічних параметрів в стаціонарному режимі наведено в таблиці. В таблиці представлені середні за період основних випробувань значення параметрів. Осереднення прводилось з урахуванням середньо-вагових (з урахуванням проміжку часу між вимірюваннями) коефіцієнтів.

 

Параметр Одиниця вимірювання Фактичне значення
Час основного процесу годин 2,67
Вода    
Об'ємна витрата води м3/год 4,065
Масова витрата води кг/год 4493
Температура води на вході oC 56,1
Температура води на виході oC 67,8
Тиск води на вході кгс/см2 0,8
Тиск води на виході кгс/см2 0,6
Теплопродуктивність кВт 61,2
Паливо    
Витрата палива (гума та тирса) за основний період кг 36,3
Вихідні гази    
Температура вихідних газів oC 128,8
Вміст у вихідних газах:    
- кисню O2 % 7,7
- вуглекислого газу CO2 % 12,8
- двоокису сірки SO2 ppm 173
- оксиду вуглецю CO ppm 42
- оксидів азоту NOx ppm 132
Вміст у вихідних газах при а=1    
- оксиду вуглецю мг/м3(%) 82 (0,007)
- двоокису сірки мг/м3 (%) 789 (0,07)
- двоокису азоту мг/м3 423
Коефіцієнт розбавлення сухих продуктів згоряння   1,56

 

На початок

 

Результати періодичних випробовувань приставки промислової ПП-2000

(згідно Протоколу № 91/07 ВПрП від 03.12.2007р.)

  Випробовування проведені на деревних відходах (тирса), що мали наступні показники (дані аналізу хімічної лабораторії СВЦОО).

Відносна вологість. % 38
Насипна густина, кг/м3 205
Розрахункова температура згорання палива Тг, oC 1720
Нижча калометрична теплота згоряння Qнp, кДж/кг 10623

 

  Результати теплотехнічних випробовувань приставки наведено в таблиці.

 

Найменування параметра Позначення Фактичне значення
Навантаження, % - 100,7
Теплопродуктивність, кВт Q 50,34
Температура повітря на вході приставки, oC tвх 12,6
Температура повітря на виході приставки, oC tвих 68,3
Температура відхідних газів, oC tвих 120
Атмосферний тиск, мм. рт.ст. Pбар 748
Витрата палива, кг/годину В 16,7
Розрідження в вихідному каналі, Па Sk 30
Склад продуктів згоряння    
- кисень, % O2 8,6
- двооксид вуглецю, % CO2 11,9
- оксид вуглецю, ppm CO 204
- оксидів азоту, ppm NOx 75
Вміст у сухих відхідних газах (при а=1):    
- оксиду вуглецю мг/м3 CO 434
- оксидів азоту, мг/м3 NO2 261
Коефіцієнт надлишку повітря а 1,7
Втрати тепла з відхідними газами, % q2 8,15
Втрати тепла з хімічним недопалом, % q3 0,002
Втрати тепла від неповноти згоряння, % q4 0,10
Втрати тепла в навколишнє середовище, % q5 0,78
ККД за зворотним балансом, % nзв 91,0
ККД за прямим балансом, % (по відношенню до реальної теплоти згоряння палива) nпр 102,2

 

 

На початок

 

 

Copyright © 2013. Siona.